This website is best viewed with CSS and JavaScript enabled.

Welsh Bishops respond with both joy and sorrow to Canterbury appointment announcement

Posted on: July 23, 2002 11:51 AM
Related Categories: Wales

The Church in Wales / Yr Eglwys Yng Nghymru

Press Release

The Bench of Bishops of the Church in Wales today extended their heartiest congratulations to the Most Rev Dr Rowan Williams, Archbishop of Wales, who was today named as the next Archbishop of Canterbury.

In their statement the Welsh bishops say:

"We offer our heartfelt congratulations to Rowan Williams, our Archbishop, on his appointment as the next Archbishop of Canterbury. We acknowledge the many remarkable gifts and talents that he will bring to this new role as leader of the Anglican Communion and we joyfully anticipate this new period in his ministry.

"However, the news is bound to be met with some sorrow in Wales since we have deeply appreciated Rowan's contribution to the Church in Wales during his ten years as Bishop of Monmouth and particularly the two and a half years during which he has been Archbishop. His contribution to Wales' national life as well as the life of the Church in Wales has been immense. We will greatly miss his wisdom, leadership, deep spirituality and of course his warmth and humour."

The statement was issued by:

Right Reverend Dr Barry Morgan, Bishop of Llandaff
Right Reverend Anthony Pierce, Bishop of Swansea and Brecon
Right Reverend John Davies, Bishop of St Asaph
Right Reverend Saunders Davies, Bishop of Bangor
Right Reverend Carl Cooper, Bishop of St Davids
Right Reverend David Thomas, Provincial Assistant Bishop.

Esgobion Cymru yn ymateb gyda llawenydd a thristwch i’r cyhoeddiad ynghylch penodiad Caergaint

Yr Eglwys Yng Nghymru / The Church in Wales

Datganiad i'r Wasg

Wrth i’r Archesgob Rowan Williams gael ei gadaranhau heddiw fel Archesgob nesaf Caergaint, estynwyd llogyfarchion gwresocaf mainc esgobion Cymru iddo.

Yn eu datganiad dywed yr Esgobion Cymreig:

“Cyflwynwn ein llongyfarchiadau gwresocaf i Rowan Williams, ein harchesgob, ar ei benodi yn Archesgob nesaf Caergaint. Rydym ymhlith y cyntaf i gydnabod y galluoedd a’r talentau rhyfeddol y bydd yn mynd gydag ef i’w swydd newydd fel arweinydd y Cymundod Anglicanaidd. Rydym hefyd yn edrych ymlaen gydag ef yn llawen wrth iddo gychwyn ystyried y cyfnod newydd hwn yn ei weinidogaeth.

“Eto i gyd, mae’r cyhoeddiad hwn yn anochel yn mynd i ennyn tristwch yn ogystal a llawenydd yng Nghymru gan ein bod wedi gwerthfawrogi’n fawr gyfraniad Rowan i’r Eglwys yng Nghymru yn ystod ei ddegawd fel esgob Mynwy, ac yn enwedig y ddwy flynedd a hanner y bu’n Archesgob. Bu ei gyfraniad i fywyd cenedlaethol Cymru yn ogystal a bywyd yr Eglwys yng Nghymru yn aruthrol. Byddwn yn colli’n fawr ei ddoethineb, ei arweinyddiaeth, ei ysbrydolrwydd dwfn ac wrth gwrs ei hiwmor a’i gynhesrwydd.”

Cyhoeddwyd y datganiad hwn gan:
Gwir Barchedig Dr Barry Morgan, Esgob Llandaf
Gwir Barchedig Anthony Pierce, Esgob Abertawe ac Aberhonddu
Gwir Barchedig John Davies, Esgob Llanelwy
Gwir Barchedig Saunders Davies, Esgob Bangor
Gwir Barchedig Carl Cooper, Esgob Tyddewi
Gwir Barchedig David Thomas, Esgob Cynorthwyol Taleithiol.